Zaznacz stronę

dofinansowanie efrrow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu Uruchomienie zakładu przetwórstwa i konserwacji mięsa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych obrót nimi lub ich rozwój.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.